Historie

Počátky našeho sboru

Počátky našeho sboru

Dne 13. října roku 1898 byl náš sbor zaregistrován u župy Karlínské

  První starosta sboru dobrovolných hasičů v Satalicích byl bratr Josef Fiala, který byl u zrodu sboru a ve funkci byl v letech 1898 − 1913.

  Starostové sboru od založení

  • 1898 – 1913 –  Fiala Josef
  • 1913 – 1923nepodařilo se dohledat.
  • 1923 – 1929 –  Froněk Josef
  • 1929 – 1930 –  Bahenský Alois
  • 1930 – 1936 –  Viktorin Antonín
  • 1936 – 1949 –  Herout Josef
  • 1949 – 1951 –  Stříbrný Jindřich
  • 1951 – 1953 –  Henzl Jaroslav
  • 1953 – 1955 –  Šlambera Antonín
  • 1955 – 1967 –  Malý Václav
  • 1967 – 1969 –  Čihák Jiří
  • 1969 – 1978 –  Tůma Jaroslav
  • 1978 – 1981 –  Beneš Jiří st.
  • 1981 – 1986 –  Bížová Hana
  • 1986 – 1994 –  Maršál Karel
  • 1994 – 2022 – Malinová Anna
  • 2022    – David Hájek

  Toto je nejstarší dochovaná fotografie se jmény členů sboru

  Stojící řada: Nedvídek; Zoubek; Šubrt; Svačina ml.; Kučera.

  Stojící řada 2: Flégl; Smolík; Martinec; Tácha; Pokorný.

  Sedící: Řezníček; Froněk; Heraut; Svačina st..

  Ležící: Reisinger; Žižka.

  Pár bodů ze zakládající kroniky

  • 6.ledna 1899 sbor dobrovolných hasičů ze Satalic byl vyzbrojen
  • První požár u kterého sbor zasahoval byl 13.května 1899 v Satalicích, druhý 16.srpna 1899 na Chvalech.
  • 28.července 1899 Sbor se dostavil na místní nádraží ve slavnostním. Když jeho veličenstvo císař a král František Josef I. jel k velkému vojenskému cvičení do Mimoně a Mladé Boleslavy 1899.
  • Sbor se účastnil 24.června 1900 sjezdu župy Brandýské n/l a veřejného cvičení sboru dobrovolných hasičů ve Sluhách a prohlídky Mratínské továrny po cvičení měl proslov př. Jindra z Náchoda.
  • Schůze župy Karlínské 15.července 1900 v Předbojích zástupce našeho sboru Josef Suchý. Nový hasičský sbor továrny Kolben a spol. ve Vysočanech s počtem členů 19 přistoupil k župě Karlínské.
  • Na výborové schůzi sboru dobrovolných hasičů v Satalicích  5. srpna 1900 bylo schváleno.
   • Cvičení každou neděli od 16 hodin do 17 hodin.
   • Kdo se třikrát nedostaví bude ze sboru vyloučen.
   • Když vytáhneme mimo obec má člen dostat dva litry piva za jeho námahu.
  • 26.srpna 1900 ku požáru do Horních Počernic hořela stodola p. Nolce shořela i s úrodou.
  • Schůze župy Karlínské 16.prosince 1900 která se odbývala ve Vysočanech . Jednáno, aby se přípřeže které vyjedou k požárům platili od okresního zastupitelství Karlínského.
   • Přistoupili k župě Karlínské sbory Hloubětín a Stará Trója.
  • Schůze župy Karlínské 19.května 1901 ve Staré Tróji a zároveň prohlídka vinných sklepů v Podhůří majitele pana Kafky.
   • Jednání,aby byl zrušen praporový fond a zřízen fond ku podpoře vdov a sirotků po zemřelých členech a stanoven roční příspěvek 10 korun pro každý sbor.
  • Sjezd župy Karlínské 14.července 1901 a veřejné cvičení sborů dobrovolných hasičů ve Kbelích  k 20 letům trvání sboru dobrovolných hasičů ve Kbelích.
   • Veškeré sbory dobrovolných hasičů župy Karlínské se dohodli, aby každý člen platil ročně 30 haléřů  na fond pro vdovy a sirotky po zemřelých členech hasičských.
  • Schůze župy Karlínské 11.května 1902 v Bohnicích.
   • Sbor dobrovolných hasičů z Bohnic přistoupil k župě Karlínské, která nyní čítá 22 sborů.
   • Schůze se účastnil člen okresního zastupitelství pan Vraný, který přislíbil, že se bude starati, aby přípřeže ku požáru byly placené od okresního výboru, pojištění koní se má v nejkratší době uskutečnit.
  • Sbor dobrovolných hasičů v Satalicích 13.května 1902 vyjel ku požáru o jedné hodině v noci dojelo se do Chval požár byl daleko tak se sbor vrátil.
  • Schůze župy Karlínské se konala 26.října 1902 v Horních Počernicích projednávalo se.
   • Aby se nechalo na vůli sboru  dobrovolných hasičů, jestli chtějí nosit třílété stužky na levém rukávě odznaky, které jsou červené stuhy.
  • Ku požáru do Kbel 2.dubna 1903 sbor dojel druhý, požár vznikl od dehtu v továrně.
  • Ku požáru 25.září 1903 do Radonic se dostavil sbor se strojem. Práci nezačal, pracovalo pět strojů.
  • Schůze župy Karlínské se odbývala 15. ledna 1905 v Satalicích.
   • usnesení, aby se zaslala slavnostní petice okresnímu výboru v Karlíně, aby přispíval na přípřeže ku požárům do sousedních obcí.
   • aby cvičení byla u všech sborů stejná a také povely. Které vydává U.J.H.K.Č. přesně zachovali, aby okrskoví dozorci župní nato dbali a sami se přesvědčovali v sborových cvičeních jestli sbory tak cvičí.
  • Požár u pana Nováka obecního starosty v Satalicích vypukl 8.února 1905 po deváté hodině večer.
  • Jeho veličenstvo císař František Josef I přijel do Prahy 15.dubna 1907 a bydlel v Praze 14 dnů sbor dobrovolných hasičů Satalic vyslal delegáty ku vítání jeho veličenstva. Těmi delegáty byly Josef Suchý a Josef Žižka.
  • Roku 1910 má župa Karlínská 26 sborů dobrovolných hasičů. 
  • V den třicátého výročí obnovení našeho státu složili členové sboru hasičský slib.
  HASIČSKÝ SLIB
  
  SLIBUJEME při všem co je nám svato a v plné
  shodě se svým svědomím a přesvědčením, že
  budeme věrně sloužit své vlasti, republice Česko-
  slovenské a svůj život ochotně dáme na její
  obranu a za její svobodu.
  
  SLIBUJEME, že budeme poslušni presidenta a
  vlády Československé republiky, všech zákonů
  a nařízení, všech nadřízených činovníků a bez
  odmluvy plniti jejich nařízení, hasičské stanovy
  a řady, vždy a všude i v nebezpečí, bez váhání
  a bez odporu.
  
  SLIBUJEME, že budeme tělem i duší připraveni
  pomoci bližnímu, že budeme druh druha milo-
  vati, k sobě bratrsky věrně státi, v nebezpečí se
  neopouštěti, ale až do konce se brániti, jak nám
  káže mužná čest a vědomí povinností občan-
  ských a hasičských.
  
  TAK SLIBUJEME