O sboru

Sbor dobrovolných hasičů Praha – Satalice byl založen v roce 1898. Naše členská základna aktuálně činí 101 členů, z toho 45 mladých hasičů a hasiček.

Naše činnost se soustředí především na práci s dětmi, požární sport a prevenci. Jako sbor se pravidelně účastníme různých soutěží, od družstev v požárních útocích, zimního poháru v uzlování, tak závodu požárnické všestrannosti. Spolupořádáme závody TFA a někteří naší mladí sportovci se pravidelně umísťují na vítězných stupních.

Pro širokou veřejnost pořádáme dny otevřených dveří hasičské stanice a oblíbenou hasičskou zábavu. Aktivně spolupracujeme s městskou části na pořádání společenských a sportovních akcí.

Aktivit s dětmi během roku provádíme nespočet, od pravidelných schůzek několikrát týdně na hasičské zbrojnici, až po letní příměstský tábor. V rámci prevence provádíme výchovné a osvětové činnosti spojené s ukázkou hasičské techniky. Pro mateřskou školu organizujeme exkurze hasičské zbrojnice a cvičný požární poplach.

Pravidelně zabezpečujeme požární asistence při kulturních a společenských událostech jak v naší městské části, tak i mimo ni. Naše jednotka se pravidelně účastní odborných cvičení a školení ve spolupráci s Hasičských záchranným sborem. Snahou je udržet vysokou úroveň bojeschopnosti jednotky.

Nová hasičská zbrojnice v ulici U Arborky, Praha – Satalice

Technika

Detailní přehled všech vozidel včetně technických informací.

Facebooková stránka

Zůstaňte v obraze a prohlédněte si naše aktuální akce.

Máte dotazy?

Kontaktujte nás pomocí kontaktního formuláře.