Výjezdová jednotka

Jednotka sboru dobrovolných hasičů (JSDH) je zřizovaná městskou částí Praha – Satalice. Jsme zařazeni do kategorie JPO III/1 Označení znamená, že zasahujeme i mimo území našeho zřizovatele a zabezpečujeme výjezd min jednoho družstva 1+3. Podílí se na likvidaci všech typů mimořádných událostí, ke kterým nás vysílá operační a informační středisko hasičského záchranného sboru Hlavního města Prahy.

Kromě běžné zásahové činnosti patří do naší náplně i pomoc našemu zřizovateli s kulturními akcemi, požárními a zdravotními asistencemi i údržbou městské části( příklad kácení stromů a podobně). Pravidelně se také zúčastňujeme dětských dnů, preventivních programů ve školách a školkách, kde pomáháme návštěvníkům nahlédnout pod pokličku hasičské práce. 

Jak již náš název napovídá, veškerou práci provádíme bez nároku na finanční odměnu.

Výjezdová jednotka má v současné době 21 členů, kteří se scházejí pravidelně každé pondělí od 17 do 19hod. Při schůzkách provádíme pravidelná školení, údržbu zbrojnice a techniky.

K plnění všech uvedených úkolů disponujeme hasičskými vozidly, výstrojí a výzbrojí kterou vám níže představíme.

Výstroj hasiče

Zásahový oblek Deva Tiger Plus

Zásahová přilba Dräger HPS 7000 PRO

Zásahová obuv HAIX Fire Flash

Zásahové rukavice Holík Karla

Technika

Detailní přehled všech vozidel včetně technických informací naleznete na stránce Technika.

Zásahové vozidlo MAN pro likvidaci požárů a technické zásahy

CAS 20/3500/200 M2Z

Vozidlo SCANIA pro velkoobjemové hašení a dodávku vody na místo události

CAS 30/9000/540-S2VH