Mladí hasiči

Kolektiv mladých hasičů SDH Praha – Satalice tvoří děti a mladiství ve věku 3 – 18 let.

Členem kolektivu se mohou stát děti či mladiství, kteří projeví o členství zájem a získají písemný souhlas zákonných zástupců. Nové členy nabíráme celoročně. Zájemci se mohou po domluvě s vedoucím trenérem Pepou Mandysem (tel. 777 612 174) přijít podívat na trénink a vyzkoušet si vše, co děláme.

Náplní činnosti kolektivu mladých hasičů jsou pravidelná setkání cílená na přípravu na soutěže v požárním sportu, zdokonalování teoretických znalostí v oblasti požární ochrany, teoretický i praktický nácvik poskytování první pomoci, osvojování tábornických dovedností (uzlování, práce s nástroji, orientace v přírodě), všestranný sportovní rozvoj a další aktivity, využitelné i v praktickém životě. Dorostenci a dorostenky se také zapojují do údržby techniky na zbrojnici a připravují se tak na své možné působení ve výjezdové jednotce. 

V kolektivu mladých hasičů jsou děti a mládež vedeni ke kladnému postoji k životnímu prostředí a jeho ochraně.

Mladí hasiči se pravidelně účastní závodů družstev v požárních útocích, Zimního poháru v uzlování, závodech požárnické všestrannosti. Jednotlivci se účastní závodů Dětské ligy TFA Praha, dorostenci a dorostenky pak také závodů Pražské a Středočeské ligy TFA. V létě pro mladé hasiče pořádáme příměstský tábor. 

Za členství v SH ČMS je vybírán poplatek 1000,- Kč na kalendářní rok (splatný vždy k 31. lednu daného roku), při nástupu v září nebo v průběhu roku je vybírána poměrná část příspěvku. Poplatek zahrnuje pojištění členů, technické zázemí a materiální vybavení pro činnost.

Schůzky členů probíhají dle následujícího rozpisu:

úterý 17,00 – 18,30 – družstva mladších a starších žáků a žákyň (6 – 15 let), dorostenci a dorostenky (15 – 18 let) individuálně

středa 17,00 – 19,00 – družstvo dorostenců a dorostenek (trénink TFA)

čtvrtek 17,00 – 18,00 – družstvo přípravek (3 – 6 let), dorostenci a dorostenky individuálně

Schůzky se konají v areálu zbrojnice SDH Praha – Satalice, U Arborky 729/4 (zastávka bus Sportareál Satalice). 

O kolektiv mladých hasičů se stará tým vyškolených trenérů a instruktorů.

Vedoucí mládeže: 

Josef Mandys, tel. 777 612 174, vedouci.mladeze@sdhsatalice.eu

Trenéři:

Helena Bílková, David Hájek, Tereza Jirovská, Zuzana Jeřábková, Jan Jiroušek, Jiří Jirovský, Josef Mandys, Marek Mor, Pavla Reichová, Luboš Šiller, Filip Švarc, Petr Švarc

Instruktoři:

Jan Kolář, Dominik Růžička

Dobrovolníci:

Markéta Hlavničková, Jitka Kolářová, Kateřina Petřinová

Činnost kolektivu mladých hasičů dlouhodobě prostřednictvím dotačních programů podporují

Magistrát hlavního města Prahy a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.