14.4.2024 Stáž na HS10 Satalice

Jednotka absolvovala stáž na stanici profesionálních hasičů v Satalicích. Během stáže jsme vyjeli k požáru osobního automobilu na dálnici D11 a k otevření výtahu ve Kbelích. Dále jsme pod vedením profesionálních hasičů absolvovali školení první pomoci a teoretickou přípravu na zásahy u nebezpečných látek. Tímto zároveň děkujeme profesionálním hasičům za přístup a předání znalostí.

9.3.2024 Stáž na HS10 Satalice

Naše jednotka absolvovala stáž na stanici profesionálních hasičů v Satalicích. Během stáže jsme vyjeli k otevření bytu na Černém Mostě, dopravní nehodě ve Vysočanech a k požáru nízké budovy v Libni. Dále jsme pod vedením profesionálních hasičů absolvovali výcvik zaměřený na záchranu osoby z vodní hladiny.  Děkujeme profesionálním hasičům za přístup a předání znalostí.

3.2.2024 Stáž na HS10 Satalice

Naše jednotka absolvovala stáž na stanici profesionálních hasičů na stanici Satalice. Během stáže jsme vyjeli k technické pomoci v Satalicích, otevření bytu v Hloubětíně a ke dvěma událostem na Černý Most a to k požáru kontejneru a otevření bytu. Dále pod vedením profesionálních hasičů jsme absolvovali výcviky na transport osob a byl nám ukázán nový …
Pokračovat ve čtení 3.2.2024 Stáž na HS10 Satalice

30.12.2023 Stáž na stanici HS3 Holešovice

Naše jednotka absolvovala stáž na stanici profesionálních hasičů v Holešovicích. Během stáže jsme vyjeli k požáru koše v ulici Tupolevova. Dále jsme pod vedením profesionálních hasičů absolvovali výcviky na vstup do uzavřených prostor, práci v ochranném protichemickém obleku a seznámení s vybavením, kterým disponují.