Více než 300 závodníků všech věkových kategorií se zúčastnilo v Praze – Satalicích závodu v silovém víceboji

V sobotu 17. 6. 2023 se v Praze – Satalicích uskutečnila největší letošní sportovní akce v disciplíně TFA (Toughest Firefighter Alive – Nejtvrdší hasič přežije) v České republice.

V místním sportareálu se utkalo dohromady 308 závodníků v silovém víceboji, který simuluje práci hasičů při skutečném zásahu.

Dopoledne odstartovalo 4. kolo série Pražské a Středočeské ligy TFA „Prague Fireman Race TFA“, jehož pořadatelem byl TFA tým Praha ve spolupráci s Městským sdružením hasičů Praha. Do závodu nastoupilo 72 závodníků z řad dobrovolných hasičů a hasiček a 9 závodníků z řad profesionálů a profesionálek.

Postaveny byly 2 paralelní tratě, které byly zdolávány v jednom úseku formou „challenge“, tzn. disciplíny prováděné plynule a navazující na sebe v předepsaném směru běhu. O napínavé chvíle tak nebyla nouze, často rozhodovaly vteřiny získané na motání hadic nebo naopak ztracené při překonávání 3m bariéry.

Po obědě se k dospělým závodníkům přidaly i děti. Pro celkem 227 mladých hasičů ve věku od 3 do 15 let připravil TFA tým Praha spolu se Sborem dobrovolných hasičů Praha – Satalice úvodní závod 3. ročníku Dětské ligy TFA Praha „Satalický železný hasič junior“.

I když to zpočátku vypadalo, že nám počasí bude přát, závod musel být několikrát přerušen kvůli prudkému dešti. Závodníci ale vydrželi, a i přes tuto nepřízeň se podařilo obě soutěže zdárně ukončit.