30.12.2023 Stáž na stanici HS3 Holešovice

Naše jednotka absolvovala stáž na stanici profesionálních hasičů v Holešovicích. Během stáže jsme vyjeli k požáru koše v ulici Tupolevova. Dále jsme pod vedením profesionálních hasičů absolvovali výcviky na vstup do uzavřených prostor, práci v ochranném protichemickém obleku a seznámení s vybavením, kterým disponují.